top of page

Kan alle være Norges eller verdens beste?

I mange år har jeg primært jobbet med å utvikle egne konsepter som jeg har undervist i, skrevet om og holdt foredrag om innen SELVutvikling etter ILIANA-modellen. Helt uinformert har jeg selvfølgelig ikke vært, og mange aktører er blant mine bekjente og venner. Vi er alle opptatt av å synes i landskapet og mange setter nå sin lit til å være synlig på nettet, via videoer, webinarer og lignende. Det er mye å lære når man skal benytte disse plattformene. Og alle behøver ikke finne opp kruttet. I år har jeg tatt meg tid til å undersøke noen paralelle og komplementære skolers konsepter og tilbud. Jeg har deltatt på webinarer og abbonert på info.mail. Det er mye morsomt å se. Og det er en del av dette som ikke oppleves like ok.

Individuelle og parøvelser på fagutdanningene

Mange aktører fra 80-90tallet har forsvunnet og mange har kommet til. En ny bølge med forskjellig former for coacher har kommet til og mange har proffesjonalisert sine virksomheter ved å tilby utdanning / skoleprosjekter mer enn kun enkeltkurs. Det er bra, og det betyr at mange får mulighet til å tilhørighet over tid, og får dermed mer dybde i det faget de ønsker å lære, og ikke minst, får kollegaer og et felleskap som kan drive fagkritikk og fagutvikling og kan gi hjelp og støtte den enkelte der det trengs.

Jeg tror vi trenger mangfold, og jeg tror mennesker trenger forskjellige metoder, filosofier og lærere for å kunne utvikle sine egen potensialer. Det er likevel ikke så lett, selv for meg som har vært i “gamet” i over 30 år å se forskjellene mellom tilbudene. Mye skyldes nok at metodene som før var mer avgrenset fra hverandre nå blandes i mange forskjellige kombinasjoner. Selvutvikling kan i dag betyr mye forskjellig. Det samme kan setninger som: “bli en bedre utgave av deg selv”, “finn dine ressurser” og lignende bety. Livsveiledning kan desverre også bety mye forskjellig.

Når jeg ser på videoene kan det se ut som om de fleste ser viktigheten av meditasjon. Men hvilken meditasjon og fra hvilket ståsted? Nesten alle har integrert filosofier og metoder fra NLP og moderne hjerneforskning. Noen tenderer mer mot Løsningsorientert veiledning og andre opperer med de mer “opprinnelig” med gradene innen practionar og master practitionar og coach/lærer. Det spirituelle i en eller annen form finnes hos mange og kreative tilnærminger i flere former. Så hva er forskjellene?

Hva gjør det med den som søker som leser det mange aktører skriver: “Vi er de beste”, “vi er de mest seriøse”, “vi er Norges beste”, “verdens beste” - ja, hva betyr dette? Alle vil jo gjerne utheve og informere om egne fordeler og selvfølgelig dele de gode resultater man får. Intensjonen er god. Men sannheten er at det faktisk er mange veier å ta, for veldig mange metoder er bra, utmerket og innimellom fantastiske. Men grunnen til dette er jo at det er eleven / studenten selv som faktisk er den som foredler all kunnskap gjennom sin indre lærer. Og hvis eleven/studenten øver, og utfordrer og øver og erfarer og spør og jobber og jobber med stoffet. Vel, da blir det bra!

Jeg vil påstå at ILIANA akademiet er en av de beste skolene innen SELVutvikling. Vi er EN av de beste. Vi er ikke den eneste - vi er ikke verdens beste. Men du kan kun bli den beste av deg selv hvis du selv gjør innsatsen. Sammen blir vi aller best! Gjør du ikke dette, blir vi ikke en av de beste. Og du vil heller ikke kunne finne noen som er bedre

noe sted. For det er DU som vekker din indre lærer! Sammen er vi krutt - det er det som er det fantastiske! Så velg i allefall et sted hvor du får ansvar for egen prosess, og du får verktøyene til din egen “videreforedling” :-) ILIANA akademiet tilbyr SELVutviklingskurs som fordrer egeninnsats og alle fagutdannelser er basert på at du lærer hvordan og hvorfor. Først da kan du gi coaching/Livsveiledening med dybde! Du blir i praksis en SELVutviklingslærer for dine klienter og hjelper dem til egen innsats.

Vil du høre mer? Du er velkommen til å delta på en GRATIS info./kurskveld i Oslo onsdag 31. august kl.18.00-21.00 hvor du kan møte Inge Ås og Mona Birgitte Wallin Solvik. Send mail til kontor@iliana.no og påmelding.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
bottom of page