top of page

Chakraarbeid som metode

Vi kan "finne" alle farger i alle chakra og vi kan "bruke" farger til aktivering. Regnbuen funger som et godt verktøy.

Pusteøvelser og chakra

Pustøvelser er grunnleggende i alle øvelser. Den gir oss tilgang til kropp, emosjoner og glemte deler av oss selv. Den vitaliserer og revitaliserer på et dypt plan. Vi bruker pusten til fokusere på spesielle kroppområder og vi benytter den sammen med visualiseringer til aktivering av chakraene som vi bruker som fokuspunkter og dører til vår indre verden. Pusten åpner også opp til det eteriske felt i auraen, hvor vi tenker at vi kan få tak i våre personlighetsstrukturer, våre opprinnelige erfaringsmønstre, som tilsammen danner vår personlighet.

NLP; Nevro Linguistisk Programmering og chakra

I dag vet vi mer om de forskjellige delene av hjernen og hvordan vi kan aktivere dem via våre sanser. Kunnskapen fra NLP er en naturlig del av alt vi jobber med, og inngår i alle øvelser vi bruker. Fra pusteøvelser til drømmereiser - vi ser, hører og kjenner - og holder kontakt med sansene i alle øvelser. Dette gjør det også mulig å være "våken" i tilstander som det ellers er vanlig å miste dagbevisstheten i. Noe som kan være nyttig hvis målet også er innsikt og refleksjon.

Drømmereiser og chakra

Å arbeide med chakra er på mange måter en drømmereise i seg selv. Du er medskaperen til alle bilder og fornemmelser som dukker opp fra ditt eget indre dyp. Du kan ikke sitte passivt og forvente en video. Du må være kreativ og våkent tilstede for at du selv kan få de innsikter som du selv er på jakt etter. Å "reise inn i et chakra" er som å åpne en dør inn en av avdelingene i ditt enorme indre bibliotek.

Chakra og aura

Et chakra er ikke i selve kroppen, men vi kan fokusere på et chakra der kroppen også er. For å kunne gjøre dette benytter vi oss av en idé om en aura, et energifelt - eller skal vi si et bevissthetsområde som omslutter og går gjennom vår fysiske kropp. Dette er vårt arbeidsomåde, og det gir oss flere muligheter til innsikt og transformasjon enn det vi får tak i via kun det kognetive sinn. Fantasi og vår medskapende evne er en medisin i seg selv - og åpner sesuten for muligeheter til å se seg selv og vårt eget liv fra mange flere vinkler.

SELVutviklingsfilosofien inneholder teorier om chakra og aura

Parallellt med at vi skaper våre mange forskjellige personlighetsstrukturer fra hendelser vi tolker og som legger grunnlag for både trossystemer og adferd - tenker vi oss at vi også skaper energistrukturer som etter hvert bygger og fyller vår personlige aura. Det betyr at vi får en "form" på det formløse. Noe som igjen gjør at vi kan "omforme" oss selv. Her fungerer chakra- og aurafilosofien så glimrende. Les mer i Den store CHAKRABOKA. Aura, filosofi og indre politikk av Inge Ås på www.ingeas.no.

Det er en god idé å kombinere egen innsats med gruppearbeid.

"Ingen er en ensom øy - selv om det kan kjennes sånn ut til tider". SElVutvikling og selvhealing er på mange måter en reise fra mange små adskillelser til større forening. Forening med dine egne historier og dine indre motsettningsfylte sider til forening med andre på mange plan. Å bare meditere alene gir ikke en felleskapsfølelse med andre mennesker, selv om du kan ha sterke opplevelser av å bli forent med noe større enn deg selv som også kan gi gode opplevelser. Vi tror på menneskesamhold som en viktig del av vårt felles prosjekt.

Kreative verktøy som tegning, stemme og bevegelse

Den indre kunstneren er en del vi alle har. Vår fabulerende evne er viktig å vekke, å øve og å ta alvorlig fordi det er den som kan vise oss nye veier og muligheter vi ennå ikke har sett. Vi bruker tegning i alle kursene. Vi bruker lyd i flere av øvelsene og lytting til lyd i flere av meditasjonene. Vi bruker bevegelse og yoga i noen av kursene for å nå nye steder i vår bevisshet. Alt dette anser vi som nyttig.

Energiarbeid og faghealing

Energiarbeid åpner andre dører enn kun kognetiv tanke. Vi trenger alt sammen, men ofte er det som om vi gjennom energifeltet og arbeidet i energifeltet får tak i mer enn vi kan tenke oss fram til. Healing er nært forbundet med energiarbeid og både selvhealing og kontakthealing kan vi trekke på dette spennede arbeidet som en forsterker i SELVutviklingsprosessen.

Å samarbeide med en fagperson kan være et nyttig supplement

ILIANA-lærere er utdannet i SELVutviklingsprosesser. De er også utdannet til Livsveiledere / Livs coach. Å samarbeide med en Livsveileder ( eller en ILIANA-lærer ) underveis, som også har flere individuelle verktøy i sin vertøykasse, kan gi deg syvmils-steg framover i din egen prosess. Å transformere sorg og skuffelser kan ta mye mindre tid enn du kanskje tror, når du finner den positive intensjone som lå bak din reaksjon og lar den komme fram i livet ditt.

Personlige og transpersonlige prosesser og spiritualitet

Personlig utvikling er på mange måter en avvikling av gamle missforståelser og en innøving av nye trossystemer som stemmer mer med den du er nå. Transpersonlige prosesser er et videre skritt hvor personligheten er blitt for trang og byggmesteren / SELV presser på innenfra for en ny utvidelse av identiteten. Spirituelle prosesser er den indre vekst som sprenger seg fram, når de gamle klærne er blitt for trange.

Meditasjon, visualiseringsøvelser og chakra

Meditasjon er egentlig en tilstand som mange opplever som flyt. Meditasjon kan oppstå spontant eller i forbindelse med pust, viualisering og energiøvelser. Det kan oppleves forskjellig, men de fleste vil over tid erfare et vellvære. Nye innsikter kan oppstå på veien inn og ut av meditasjon og visualiseringer fremmer dette på mange måter.

Lyd og chakra

Lyder, toner og ord har vært assosiert med hvert chakra i mange tusen år og kan brukes som en ekstra pådriver i energiøvelser. Både indre og ytre lyd kan aktivere, skape retning og befeste tilstander. Vi bruker lyd, musikk og egen stemme i flere av øvelsene. Inge Ås sine CDer med krystallbollelyd eller annen lyd/musikk som vi mener passer den gruppen vi jobber med.

Farger og chakra

Et chakra ER ikke en spesiell farge, og HAR ikke en foretrukken farge, men responderer til visualiseringer med farger. Farger er en del av vårt indre språk og når vi observerer farger i meditasjon i chakra kan det gi oss noen informasjoner om prosesser i vårt indre. Forskjellige farger har har vært assosiert med de forskjellige chakaene i forskjellige miljø og til forskjellige tider. Den indiske fargeskala er anderledes enn den som brukes i vestlige land der regnbuen har blitt assosiert med 7 hovedchakra som de fleste jobber med. Vi bruker fargeteori for å forstå vårt indre univers og vårt indre språk og vi bruker farger som aktiviseringsverktøy i arbeidet med de 8 hovedchakraene som vi jobber med.

bottom of page