top of page

Grunnleggeren Inge Ås

Inge Ås er en anerkjent livsveileder og lifecoach.

Hun er kjent for sin direkte, enkle, innsiktsfulle og entusiastiske formidlingsevne. Hun benyttes som kurs- og foredragsholder over hele landet, både for private grupper, i næringslivet og i offentlige institusjoner. Inge er kjent som en dynamisk og inspirerende kursholder, aktiv multimediakunstner og mangeårig SELVutviklingslærer, livs coach og alternativ behandler. Gjennom mange års virke over store deler av landet har hun vært med en rivende utviklingen i forbindelse med synet og utøvelsen av nye og gamle veilednings- og behandlingsformer. 
Hun har et sterkt samfunnsengasjement, fra økologi og feminisme på 70-tallet til i dag, og har et enormt spenn i sin faglige kompetanse. Dette gjør at hun har mange spennende innfallsvinkler i sitt arbeid med mennesker, hvor hun setter alt sammen til et hele.
Hun kaller sitt arbeid "indre politikk" eller "spiritualitet med beina godt plantet på jorda" og sier at det aktive SELVutviklingsarbeidet ( for det er et arbeid!) har med fordelingen av ansvar og goder både i samfunnet rundt oss og ikke minst slik vi behandler oss selv og våre nærmeste. Dermed blir det faglige hun har utarbeidet og underviser i gjennom ILIANA-akademiets kurs og fagutdannelser en del av hennes bidrag til en bedre felles verden.

 

 

 

Utdrag fra Inges CV:

 • Grafikklære ved Atelier Nord hos Anne Breivik 1969. Grafikklærer i Firenze for kunststudenter. Høstutstillingen og offentlige innkjøp.

 • Aktivist og aksjonist i kvinne- og miljøbevegelsen fra 1973

 • Medstifter av Kvinnehuset i Oslo 1975-1989. Repro/Offsett og silketrykker ved Kvinneverkstedet SFINXA.

 • Healinglære hos psykolog/healer Jytte Lindstad 1982-1992. Gruppe hos healer Bob Moore 1986

 • Homeopat med sykepleiernivå i medisin, Arcanum i Gøteborg,1986

 • Kraniesakralterapi hos lege Eivind Knutsen 1988

 • Produksjon og utgivelser av SELVutviklingsverktøy: CD 1997, CD-ROM 1998, kassett 1999 og CD 2005. Konserter alene og med andre musikere, ved bl.a. Vinterspillene i Lillehammer, på utekonserter, på Maihaugen, i Ishavskatedralen, på Kulturnatt, Slotts-fjelllet i Tønsberg, i div. kirker i Norge. Egne konserter og sammen med andre kunstnere på Alternativmesser fra 1996 i Oslo, Bergen. Tromsø, Haugesund m.fl.

 • REIKI-seichim mester og lærergrad 1997

 • Master practitionerdiplom i systemic NLP ved Ericsons College, Marilynn Atkinson 1999 og Løsningsorietert terapi samt "Trainers Training" / lærerutdanning i NLP.

 • Undervist ved Kvinneuniversitetet fra 1986 - 96. Årlig gjestelærer ved Vestoppland Folkehøyskole fra 1994 - 2000 og fra 2002 - 2016

 • Fordragsholder på universitet, høyskoler, for medisiner-, sykepleier- og lærerstudenter - på folkehøyskole, foreninger, messer, bedrifter og på diverse arrangementer m.m.

 • Deltager i tverrfaglig helsegruppe for hiv og aids THHA 1995 - 2000

 • Initiativtager til Lydundersøkelsen 1999-2000

 • Initiativtaker til Norges første healingkonferanser 1993 - 94

 • Gründer av BUøyen kursgård, nordisk senter for kreativ selvutvikling og rekreasjon på Helgelandskysten.

 • Deltager i gründernettverket for kvinnelige bønder i utkanten i Nordland.

 • Leder i Holistisk Forbund fra stiftelsen i november 2002 og de tre første periodene. Styremedlem og aktiv i utviklingen av nye ritualer og seremonier til 2006. Representant i i Samarbeidsrådet for tro og livssyn fra 2000 - 2005. Se www.trooglivssyn.no

 • Grunnlegger, fagutvikler og hovedlærer på Livsveilederutdannelsen fra 2002. Forfatter av 8 kompendier á 50 sider.

 • Initiativtager til TAFgrupper: Tverrfaglig AlternativForum.

 • Grunnlegger, fagutvikler og hovedlærer på Energiarbeid og helsefremmende faghealingutdannelsen for hjemmebruk og fagutdannelsen som bygger på denne våren 2008. Forfatter av 7 kompendier á 50 sider.

 • Stein og krystall - konsert i Bodø domkirke + paneldiskusjon med biskopen om alternativ spiritualitet - 2016

 • Årlig foredragsholder for MIRA-senter for innvandrerkvinner.

 • Initiativtager og faglig ansvarlig i skoleprosjektet "DU ER GOD" med Mosjøen Videregående Skole 2014-2016

 • Styreleder i Kvinnebevegelsens arkiv

 • Utgitt Den store chakraboka (fra 1999) som e-bok i 2019.

 • Kurs- og foredrag i Norge, Sverige, Kanada, New Zealand og Sør-Afrika.

 • Fra 2020 har ILIANA akademiet pause.

Ved å vikle oss ut av personlighetes garn, kan vi også utvikle oss videre og gjennom dette skape større harmoni mellom vårt indre SELV og våre handlinger i verden. Når intensjonen og handlingen går hånd i hånd kan vi føle vi at livet gir mening!
bottom of page