top of page

Visjoner for ILIANA akademiet

Fra det første kurset i 1983 i Halifax i Kanada har ILIANA akademiet vokst fra en gründer til mange flere aktører. Flere ILIANA-livsveiledere og ILIANA-healere kommer ut i verden med en god solid verktøykasse fylt av etikk og forandringsverktøy. ILIANA-lærere tilbyr kurs der det er behov.

Visjonen utvikler seg etter hvert som vi blir flere og vi ser hva vi kan få til!

Ønsket er at alle skal få tilgang og mulighet til aktiv SELVutvikling.
Mange har ikke en klar ide om hvem de er og hva de kan bli. Menneskebarnet vokser fram gjennom prøving og feiling. Vi vokser både gjennom etteraping og gjennom å finne oss SELV. Den indre klangen og den indre veiviseren kan bli tydeligere og klarere. Likevel må vi hele tiden velge. Og hva skal vi velge fra og hva skal vi velge til?


Håpet er at barn fra barnehagen, fra barneskolen, fra ungdomsskolen, fra videregående og til høyskoler og universitet skal få muligheten til å også bli kjent med den som lærer – ikke bare med det som skal læres – nemlig dem selv. Å få verktøy og metoder til egen innlæring og avlæring burde være en selvfølgelighet. Å få lov til å oppleve at man selv er tenkeren og ikke tanken - og at man SELV vet når man vet at man vet! Å få oppleve at det er mulig å bli klarere og klarere - og at det er mulig å få mer styring over eget liv - og at det er mulig å ta modigere skritt ... Alt dette bør inn i skolen og i enhver utdannelse. For mennesket er sin største og viktigste ressurs i egen utdanning i all læring og i selve livet.

Påstanden er at friere og gladere mennesker også har overskudd til å gi andre mer plass. At mangfold kun kan bygges av den som selv kan uttrykke seg og sin egen individualitet – og at det er dette som virkelig kan skape og bygge gode samfunn.

 

Store mål? Selvfølgelig – mindre kan de jo ikke være.

Kan ILIANA akademiet oppfylle dette?
Selvfølgelig ikke alene – men vi tror og mener at vi kan komme med viktige innspill og seriøse konsepter som alene eller i samarbeid med andre aktører kan være med på denne store visjonen om å bygge en felles bedre verden.


 

" Our Deepest Fear"

Skrevet av Marianne Williamson
Lest av Nelson Mandela i forbindelse med hans tale i 1994
"Inaugural Speech"


"Our deepest fear is not that we are inadequate,
our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness, that most frightens us.
We ask ourselves, "Who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?"
Actually, who are you not to be?
You are a child of God. Your playing small does not serve the world.
There is nothing enlightening about shrinking
so that other people won't feel insecure around you.
We were born to manifest the glory that is within us.
As we let our light shine,
we unconsciously give other people the permission to do the same.
As we are liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others."

 

bottom of page