top of page

ILIANA-modellen - gir et oversiktelig kart du kan navigere etter!

ILIANA-modellen er en åpen modell utarbeidet av Inge Ås. Den kan brukes alene – eller i kombinasjon med andre modeller. Den er åpen i henhold til personlige tro og livssyn – og lar personen selv stille spørsmål mot større individuell klarhet og valg. Den brukes i SELVutviklingsprosesser og i ILIANA livsveiledning.

Den bygger på:

1.) Tilstdeværelse: utviklingen av evnen til tilstedeværelse på alle plan.
2.) Etikk: Styrke respekten for seg selv og den andre.
3.) Kreativitet: Utvikling og bruken av det kreative / vekke den indre kunstneren.
4.) Personlig utprøving, erfaring og refleksjon av verktøy og filosofi ved å skaffe seg erfaringer
     gjennom kropp, emosjon, følelse og tanke.

 

 

Den er basert på noen grunnfilosofier:
 

5) Mennesket er medskaper i verden og i eget liv. Vi er verken omnipotente eller fullstendige ofre.

6) Personlig utvikling: Hvordan vi bygger og omskaper personlighetsstrukturer / adferd/ identitet.

7) Spirituell utvikling: Hvordan bli et VÅKENT menneske gjennom å åpenbare SELV.

8) Alt er energi. Energiforståelsen inkluderer kroppens energibaner og energisentre/ områder som       dører til transformasjon.

9) Skille adferd og intensjon: Byggmester og bygget (influert av NLP grunnmodell).

10) Samarbeid: Forståelse for samarbeidsprinsippet.
 

 

Den benytter modeller som verktøy:
 

  1. Livsdialogen inneholder metoder til spørsmålstilling mer enn svar. Den sorterer, analyserer og reflekterer fra 3 fokus: Hvordan har jeg det nå / hvor er jeg i livet? Hvor / Hva vil jeg fra? Hvor / Hva vil jeg til?

  2. Energiarbeid i aura og chakrasystemet som dører til forandring og vekst.

  3. NLP som observasjonsmetoder og forandringsverktøy.

  4. Drømmereiser, regresjon, og progresjonsverktøy.

  5. Meditasjon og energiøvelser.

 

For ILIANA-livscoachen og ILIANA-healeren er evnen til tilstedeværelse i rommet sentralt. Dette er kun mulig gjennom en aktiv SELVutviklingsprosess.

 

bottom of page