top of page
Meditasjon og visualiseringsøvelser

Å lære å meditere er som å få nøkkelen til deg SELV. Innsiktsmeditasjon gir deg tilgang til dine egne tanker, følelser,  kroppslige reaksjoner og erfaringer.

Meditasjon er også en tilstand av velvære, mening og verdi.

Meditasjon kan oppstå spontant eller i forbindelse med pust, viualisering og energiøvelser. Det kan oppleves forskjellig, men de fleste vil over tid erfare et vellvære.

 

Nye innsikter kan oppstå på veien inn og ut av meditasjon og energiøvelser, visualiseringer og NLP fremmer dette på mange måter.

Pusteøvelser

Pusten er grunnleggende i alle øvelser. Den gir oss tilgang til kropp, emosjoner og glemte deler av oss selv. Den vitaliserer og revitaliserer på et dypt plan. Lungenes overflate er like stor om en tennisbane. Vi trenger å avspenne og mykne mellomgulvet for å gjenvinne kapasiteten. Fra lungene kommer ånderettsbølgen som Lillemor Johnsen skriver om, som fyller hele kroppen.  Over tid kan vi bruke pusten til åpne opp et "felt" eller "rom" i og for oss selv og videre ut i kroppen, rommet og omverdnen.

NLP, Nevro Linguistisk Programmering og løsningsorientert veiledning

Moderne hjerneforskning og NLP gir en forklaring på hvordan sansene medvirker i vår oppfattelse av oss selv, av andre og verden. NLP-teori en døråpner til forståelsen av hvordan vi "former vår egen virkelighet".  Alle våre øvelser tar med hele sansesystemet, hjernens aktivitet og bevisstheten om energi og energifeltet.

Drømmereiser

Fantasi og drøm er en del av vårt indre "urhav" hvorfra våre ideer og visjoner kan dukke opp. Ved aktivt bruk av vår "indre kunstner" og vår medfødte fabulerende evne, åpner vi for mulighetenes verden hvor nye løsninger kan springe fram som troll i eske! På grunnkurset lærer du om nattdrømmer og på alle våre kurs inngår en drømmereise som en viktig del av det hele.

Chakra og aura

Chakra kommer fra Sanskritt og betyr noe rundt og som er i bevegelse. Det brukes som en betegnelse for en energi-struktur i energifeltet/auraen. Man behøver ikke tro på chakra eller aura for å bruke dem som fokusområder i meditasjon. Vi bruker chakraene som inngangsdører til vårt "indre bibliotek". De kan fungere som vinduer vi kan se inn gjennom og de kan brukes til dype transformasjoner i en transpersonlig prosess. Gjennom bruken av chakra i meditasjoner kan vi "komme bak intellektet" og nå dypere områder av vår kreative bevissthet!

SELVutviklingsfilosofi og tilstedeværelse

Byggmesteren og bygget - væren og gjøren - intensjon og handling. Mye kan sies om de to prosesser som må gå hånd i hånd i en aktiv SELVutviklingsprosess. Oppøve evnen til tilstedeværelse. Personlig utvikling og transpersonlige prosesser. Syntese, kognetive metoder og mindfullness. I det hele tatt - alt må være med!

Livsveiledning, livscoaching, livsdialog og samtaleterapi

Å unne seg et møte med en ILIANA-livsveileder eller livscoach i SELVutviklingsprosessen kan være av vital betydning for den enkelte. Å kunne jobbe en til en paralellt med kurs og annen virkomhet setter fart i prosesser mot større frihet og selvstendighet. Livscoaching er for den friske, den syke, den slitne og den som ønsker mer ut av livet. Å arbeide som ILIANA-livscoach er en av de mest spennende yrker i verden!

Kreative verktøy som tegning, stemme og bevegelse

Den indre kunstneren er en del vi alle har. Vår fabulerende evne er viktig å vekke, å øve og å ta alvorlig fordi det er den som kan vise oss nye veier og muligheter vi ennå ikke har nådd med vårt intelekt og tanke. Vi bruker tegning i alle kursene. Vi bruker lyd i flere av øvelsene og lyttting til lyd i flere av meditasjonene. Vi bruker bevegelse og yoga i noen av kursene for å nå nye steder i vår bevisshet. Alt dette er nyttig.

Energiarbeid og faghealing

Energiarbeid åpner andre dører enn kun kognetiv tanke. Vi trenger alt, men ofte er det som om vi gjennom energifeltet og arbeidet i energifeltet får tak i mer enn vi kan tenke oss fram til. Healing er nært forbundet med energiarbeid og både selvhealing og kontakthealing kan vi trekke på dette spennede arbeidet som en forsterker i SELVutviklingsprosessen.

Løsningsorientert veiledning

Løsningsorientert veiledning er en retning innen NLP. Nevro-Lingiustisk Programmeringer en modell og metode hvor forståelsen av sansene og hvordan vi tolker verden og oss selv gjennom disse, fargelegger vår oppfatning på alle plan. I alle øvelser bruker vi NLP-forståelsen og ILIANA-livscoaher lærer mange verktøy fra den løsningsorientrete veiledningen.

Personlig utvikling og transpersonlige prosesser

Personlig utvikling er på mange måter en avvikling av gamle missforståelser og en innøving av nye trossystemer som stemmer mer med den du er nå. Transpersonlige prosesser er et videre skritt hvor personligheten er blitt for trang og byggmesteren / SELV presser på innenfra for en ny utvidelse av identiteten.

Lyd som igangsetter og helbreder

Både indre og ytre lyd kan aktivere og befeste. Vi bruker lyd, musikk og egen stemme i flere av øvelsene. Inge Ås sine CDer med krystllbollelyd eller annen lyd/musikk som vi mener passer den gruppen vi jobber med.

bottom of page