top of page

Kreativ SELVutvikling er for alle som er nysgjerrige!

Vil du blir mer deg SELV?
Du kan styrke ditt grunnfjell.

Du kan finne ditt indre kompass.

Slik blir du modigere i ditt eget liv og kan skape
mer av det du ønsker.


Kreativ SELVutvikling vekker byggmesteren (SELV)
Vår personlighet er som et bygg som består av mange strukturer, hvor noen av dem samarbeider bedre enn andre.

Når du får oversikten og du selv bruker verktøyene du trenger, kan du virkelig omskape ditt liv til noe mer og du kan sette dine erfaringer og din historie inn i en ny ressursorientert sammenheng.

Det er dette kursene kan gi deg tid og rom til!

SELVutvikling er en todelt prosess


Den ene er en personlig, psykologisk prosess - gamle misforståelser og tolkninger av hendelser blir omformet og forløst og vi vikler oss ut av personlighetens garn.

Til dette trenger vi metoder som gir mulighet til innsikt, refleksjon, avlæring og innlæring.


Den andre delen en dypere, spirituell prosess. Dette er en gjenerobring og en oppvåkning hvor vi kommer i kontakt med vårt indre gjennom å huske hvem vi dypest sett faktisk er og kan bli - ved se oss SELV i en større sammenheng.

Til dette trenger vi meditasjon og nonverbale metoder som tegning, yogaøvelser, drømmereiser, visualisering m.m.

Å GJØRE er viktig – men å VÆRE er basis for alt vi gjør
Ved ILIANA akademiet er dette arbeidet livs- og trosnøytralt eller skal vi si; livs- og trosmangfoldig!
PS: dato. sted og lærer kan bli forandret etter behov.

SELVutviklingskursene kan tas sammenhengende over et halvt år eller et av gangen i eget tempo.

Kurs-I, II, III kan denne våren også tas som dag eller kveldskurs. Les mer nederst på siden.

Kreativ SELVutvikling og chakrameditasjon
Meditasjon, relasjoner og frihet
Meditasjon, intuisjon, tanke og affirmasjoner

Kurs I                             Påmelding

 

Du får kartlagt din egen situasjon og du får tilgang til nye ressurser. Du lærer grunnleggende meditasjon- og pusteøvelser, verktøy for drømmetolkning, og visualisering gjennom ulike øvelser som kan bli dine redskaper til egenutvikling i hverdagen. Kurset er et kurs for og med deg og er selvhealing i praksis. Det du vil dele kan du dele med gruppen – det du vil spørre om er det rom for at du spør du om - og ellers vil du få glede av å lytte til ILIANA læreren og de andre i gruppen.

Vi definerer begreper som energi, healing og SELVutvikling. Hva er en stemning, et energifenomen eller elektromagnetisme, frekvens, bølgelengde ? I hjernen finnes beta-, alfa-, theta- og deltabølger. Alt etter som vi er våkne, slapper av eller sover. Mange teorier kan ikke alltid snakke sammen! ”Alternative” forklaringsmodeller. er ofte basert på teorier fra andre land med andre kulturer. Akupunktører snakker om Chi. Homøopater snakker om å stimulere vitalkraft. Healere snakker om mer og mindre energi som kan være i flyt eller stagnert. Men vi spør: hva er det egentlig vi snakker om? Ubevisst, underbevisst, bevisst og våken er begreper vi skal se på. Hva kan aura være og hva betyr et chakra? Vi tar utgangspunkt i at et energifelt rundt og gjennom kroppen som bærer av din historie, dine tanker, emosjoner og påvirker din kropp. Energifeltet påvirkes av dine tanker, din kontroll og din balanse på mange plan. Hovedorganene i dette feltet kalles chakra – eller energihjul. Du vil lære om disse chakraene teoretisk og du vil erfare dem gjennom egne øvelser slik at du selv kan avgjøre om dette bare er påstander og filosofi eller nyttige metoder. Du vil forstå hva en blokkering kan være og lære metoder til å transformere den igjen.

 

Tider: Fre. kl.18.00 - 22.00
Lør. kl.10.00 - ca. kl.19/20.00
Søn. kl.10.00 - ca. 17/18.00

 

Alternativer:

I Heggedal/Asker:
5 dager kl.10.00-14.00

5 kvelder kl.18.00-21.30

 

MERK: Det er en fordel å ta dette kurset først. Er du i tvil tar du kontakt.

Kurs II                             Påmelding

 

Ja, det er mulig å forandre relasjoner til andre uten at de er tilstede! Du kan få friere forhold hvis du løsner dine indre bindinger. Selv ting, rom og steder kan harmoniseres av deg. Og du lærer om hvordan soverommet ditt bør innredes for å få bedre søvn.

På dette kurset lærer du hvordan du kan utføre en energibalansering på andre. Dette er kontakthealing. Og med utgangspunkt i chakra - som dører til transformasjon - går vi videre i forståelsen av hvordan blokkeringer inneholder skjulte, ubrukte talenter.
 

Har du lurt på hva som kan påvirke deg og hva som ikke kan påvirke deg? I kroppen din er det pluss- og minusioner, elektrisitet, kjemiske reaksjoner m.m. Vi lever i et univers hvor magnetfeltet rundt jorda og de kosmiske strålene fra sola påvirker oss. Vi påvirkes bl.a. av krystallene i jordskorpa og elektro-magnetiske bølger. Vi kan også bli påvirket av andres stemninger og stemninger i rom. Lys, lyd, varme, kulde, mat og drikke påvirker oss. For ikke å snakke om mobiltelefon og mikrobølgemat. Noe av dette er det viktig å vite noe om – og noe er det viktig å unngå.

 

Vi skal snakke om "beskyttelser" som fungerer og ikke fungerer. Likevel er vi selvstendige vesener. Hvor går grensene? Hva kan du kontrollere og hva kan du ikke påvirke? Din personlige aura er nemlig kun din egen.

 

Gjennom testing av bl.a. mineraler og krystaller, arvegods og smykker, vil du oppleve hvordan også ting kan influeres av energi.

 

 

 

Tider: Fre. kl.18.00 - 22.00
Lør. kl.10.00 - ca. kl.18/19.00
Søn. kl.10.00 - ca. 17/18.00

 

I Heggedal/Asker:
5 dager kl.10.00-14.00

5 kvelder kl.18.00-21.30

MERK: Det er en fordel å ta dette kurset før du tar kurs-IV Helbredelse av det indre barnet. Er du i tvil tar du kontakt.

Kurs III                                 Påmelding

 

På dette kurset lærer du å forandre tanker og forstå hvordan gamle ideer og trossystemer kan være i veien for det du ønsker.

 

Du lærer teknikker som produserer personlige affirmasjoner ( bekreftelser ) som faktisk fungerer. Har du spurt deg selv: Hva ønsker jeg meg? Hva hindrer meg? Og hva vil jeg oppnå hvis jeg fikk det? Dette er spørsmål vi skal se på.

Du er tenkeren - ikke selve tanken. Du lærer å vekke intuisjonen og samtidig bruke det logiske og kritiske sinn som et kraftig verktøy til innsikt Tankene dine kan være påvirket av ubevist frykt og nedarvet synsing og kan desverre hindre deg i å oppdage nye ting i livet. Vi skal se på hvordan du kan dette fantastiske instrumentet bli din virkelige venn?.

Den "vinkel" du ser verden fra er også en tankeform. Der du pleier å plasserer deg i et rom kan også være viktig å vite noe om. Hvordan kan du finne ditt "kraftsted" i sosiale sammenhenger? Ved å flytte deg fysisk – kan du oppdage nye tanker og finne nye roller.

Vi fortsetter med meditasjon og du lærer viktige energiøvelser som øker flyten mellom chakraene og som gir støtte til ditt fundamentale uttrykk, din fundamentale kontroll og din fundamentale balanse. I tillegg lærer du fjernhealing, en virkningsfull måte å hjelpe mennesker rundt deg på, og som slettes ikke er så «fjernt» som mange tror og som det er forsket mye på.

 

 

Tider: Fre. kl.18.00 - 22.00
Lør. kl.10.00 - ca. kl.18/19.00
Søn. kl.10.00 - ca. 17/18.00

 

I Heggedal/Asker:
5 kvelder kl.18.00-21.30

5 dager kl.10.00-14.00

 

MERK: Det er mulig å gå rett inn på kurs-I, II eller III, selv om det er en fordel å ta kursene i nr.rekkefølge. Er du i tvil tar du kontakt.

Helbredelse av det
indre barnet
Meditasjon, kommunikasjon
og lyd
Fysisk og psykisk
helbredelse gjennom Tymuschakra

Kurs IV                          Påmelding
 

Nå er du klar for et dypdykk inn i deg SELV!. Hver skuffelse har produsert områder av tilbakeholdt energi. Hver erfaring har skapt en energistruktur som er basert på ideer om hva du tror er mulig eller ikke. Mangeltankeganger holder oss igjen fra å leve og oppleve livet. Og bak alt dette ligger det ”indre barn” som bare venter på å få komme ut i solen igjen. Et ukeskurs med meditasjoner, selvhealing og energibalanseringer i par og i gruppe. Vi  øver opp evnen til å snakke med ”det indre barnet”. Vi arbeider med dype transformasjoner av grunnleggende bindinger / blokkeringer som forløser ubrukte elelr undertrykte talenter og ressurser. Det indre barnet skal endelig bli sett og hørt! Vi forteller livshistorier i smågrupper. Endelig kan du bli hørt uten avbrytelser! Ryggen skal få sin oppmerksomhet! Hver morgen gjør vi enkel yoga og ryggøvelser. Du lærer de 5 fantastiske tibetanske ritene – som er øvelser for foryngelse på mange plan. Vi skal være en del ute – spesielt når vi øver på gangarter og gåmeditasjon! Dette har med tidlig krabbing og bruk av de to hjernehalvdelene å gjøre, noe som gjør at dyslektikere kan få noe eget ut av denne. Forskjellige spirituelle utviklingsteorier er også en del av kurset. Vi snakker om å uttrykke emosjoner som legger grunnlaget for muligheten til å tenke nytt. Tanke gir støre mulighet til å velge. Nye valg åpner igjen de indre sansene. Visdom kommer fra forbindelsen til andre. Og ånd – vel, det kan vi også kalle ”ikke form.”

 

Har du jobbet mye med energiarbeid, visualisering og chakra kan du gå rett inn på kurset etter avtale med lærer. Det er likevel en fordel for deg å ta alle kursene i rekkefølge og helst ser vi at du har gjennomgått kurs I og II før dette kurset.

 

Tider kan variere for kurset når det holdes i sør-Frankrike 11.-18. juni.

 

Tirsdag: kl 18.00 - ca 22.00
Søndag: kl 10.00 - ca kl.16.00
Alle andre dager:
Morgenøvelser: 08.00 - ca 09.00
Hovedøkt: kl 10.00 - ca kl 18.00
Kveldsøvelser på ca. en time

NB: Holdes kurset et sted med overnatting og måltider kommer kost/logi i tillegg til kursprisen. Noen steder ordner kursdeltageren overnatting selv og vi bruker catering til noen av måltidene som det spleises på. Dette avtales på forhånd.

Kurs V                                   Påmelding

 

Spørsmål er det viktigste i all kommunikasjon. Like viktig er kunnskapen om at den andre ikke er inne i ditt eget hode.

Vi skal kartlegge dine reaksjoner når kommunikasjonen ikke blir slik du vil. Er det du gjør smart? Blir resultatet slik du ønsker? Er du en igangsetter, en videreutvikler eller en avslutter?

Metodene vi benytter er mange – fra teatersport til meditasjoner og drømmereiser. Er du klar over hva du i realiteten sier og hva du ikke sier?

Du lærer å lytte til din indre stemme som er grunnlaget for klar kommunikasjon.

Du lærer om og vi øver på ”de 5 nivåer” i effektiv kommunikasjon. Konkret, tanke, emosjon, ønske og vilje.

Gjennom drømmereisen, lydhealing og JA - og NEI øvelsene får du også tak i din vilje og dine grenser. Energiøvelser er en viktig del av dette kurset også.


På dette kurset er vi er noe inne og om mulig noe ute.

 

 

Tider:

Torsdag: kl 18:00 - ca 22:00
Fredag, lørdag og søndag: kl 10:00 - ca kl 18:00 ( På Onøy justeres avreisen etter fergeavgang)

Dette kurset tilbys ikke for øyeblikket som kurs fordelt på 5 dager eller 5 kvelder. Høstkurset er vanligvis i desember. Se kalender

Kurs VI                           Påmelding

 

Å være eksludert eller inkludert, å ekskludere eller inkludere seg selv og andre, er tema på dette kurset. Når har du opplevd det? Når har du utsatt andre for det? Når gjør du dette mot deg selv og deler av deg selv? Hva gjør det med deg og hva gjør det med andre når du ekskluderer eller inkluderer, blir ekskludert eller inkludert?

Påbyggingskurs til SELVutviklings-utdanningen: Dette kurset er rettet mot alle dem som har tatt minimum tre av SELVutviklingskursene. Mest utbytte vil du ha hvis du har tatt alle fem kurs og jobbet med øvelsene en stund.

Dette kurset holdes på BUøyen kursgård på Helgelandskysten og krever at du kan jobbe alene med øvelser i flere timer. Mye av meditasjonene skjer ute i all slags vær.

 

 

Tider:

Ankomst dagen før i felles fiskbåt fra Austbø kai. Avreise dagen etter på samme måte.

Heledager fra morgen til kveld. Kost og logi på stedet.

Se kalender.

bottom of page