top of page

Om ILIANA akademiet

ILIANA akademiet er en privateid skole som tilbyr noe av det beste innen aktiv SELVutvikling basert på gjennomprøvde metoder fra 1983 - for enkeltpersoner og grupper. Men fokus på erfaringsbasert læring, moderne inn- og avlæringsmetoder og individuell vekst, er dette et akademi for den kresne. Inge Ås er daglig leder og skolens grunnlegger.

ILIANA-lærerne er selvstendige næringsdrivende som kan tilby enkeltkurs og/eller hele SELVutviklingsutdannelsen, som også er modul-I for begge fagutdannelsene. Alle ILIANAs kurs kan bygges på, uavhengig av lærer. Det faglige innholdet er likt, men de personlige kreative vinklingene som hver lærer gir stoffet gir kursdeltageren nye innspill, og ved gjentagelse av kurs kan dette være en fordel. Alle kurs kan gjentas med en reduksjon av pris.


 

 

 

 

 

 


 

ILIANA akademiet ble grunnlagt i 1983. Først som ILIANA healingverksted - så som ILIANA helhetsverksted og til sist som ILIANA akademiet for SELVutvikling, livsveiledning og energiarbeid.

 

Det startet med at venner og bekjente ba Inge Ås om å lage kurs om det hun bl.a. lærte hos psykologen og healeren Jytte Lindstad (F.10.12.1935 - 9.2.1992) i Silkeborg i Danmark på 80-90-tallet. Det første kurset ble holdt i Halifax i Nova Scotia på Kanadas østkyst for en gruppe på 16 interesserte. Inge Ås forteller at innholdet til kurset kom til henne i en meditasjon nærmest "seilene på ei fjøl". Det var som om kursdeltagernes ønsker og behov "drev" informasjonene gjennom og ble til form. Så ble det utviklet kurs etter kurs - som til slutt ble en diplomutdannelse i SELVutvikling. Den består av 3 helgekurs - et 5 1/2 dagers kurs og et 3 1/2 dagers kurs.

Flere tusen har tatt grunnkurset fra 1983 fram til i dag. Over 100 ILIANA Livsveiledere er ferdigutdannet. ILIANA-healere er en voksende gruppe. Og antall ILIANA-lærere skifter i perioder.
 

Hadeland Folkehøyskole har fra 1994 til 2016 hatt hele og deler av grunnkurset som et fast innslag i timeplanen for flere av studieretningene og en del år for hele skolens elevmasse. Alle SELVutviklingskursene ble tilbudt over en tiårsperiode ved Kvinneuniverstietet på Løten og var et av de mest populære kursrekkene.

 

ILIANA akademiet tilbyr nå tre fagutdannelser i tillegg til selvstendige kurs. Mange ILIANA-livsveiledere og ILIANA-lærere bruker det de har lært ved siden av og i kombinasjon med andre yrker hvor de er i kontakt med andre.

Skoleprosjektet DU ER GOD startet i 2013 som et samarbeidsprosjekt mellom Mosjøen Videregående Skole og ILIANA akademiet for å forske på og utvikle et skoletilbud innen selvstyrking, livsmestring (empowerment) av den enkelte elev og ansatt. Sommeren 2016 er prosjektet ferdig utprøvd og vi kan med hånden på hjertet si at dette fungerer! Neste fase blir å få det inn i hele skolen. Den ideelle foreningen Livsmestring i skolen, LIS tar nå dette prosjektet videre.

ILIANA-lærere har en lang og grundig utdanning først gjennom SELVutviklingsutdannelsen i tillegg til å være utdannet ILIANA-livsveiledere (e). ILIANA-lærere er sertifisert av ILIANA akademiet gjennom et lengre lærlings- og co-lærer system, og oppdateres jevnlig.

ILIANA-lærer Inger-Reidun Olsen tilbyr kurs-I, II og III i Oslo og der hun blir invitert. Les mer om henne på hennes egen hjemmeside.
ILIANA-lærer Johan Osuldsen tilbyr kurs-I, II og III i Oslo og der han blir invitert. Les mer om ham på hans egen hjemmeside.
Grunnleggeren Inge Ås er daglig leder og kursleder på alle SELVutviklings-kursene + hovedlærer på fagutdannelsene. Hun har underviste i hele Norge, men konsentrerer seg mest om Østlandet og Nordland samt der hun blir invitert. Les mer på egen hjemmeside og CV.

ILIANA-lærer Mona Birgitte Wallin Solvik tilbyr hele SELVutviklingsutdannelsen i Heggedal i Asker, på vestlandet og der hun blir invitert. Kurs-IV tilbys dessuten på hennes landsted i vakre syd-Frankrike. Les mer på hennes hjemmeside og mer om hennes bakgrunn.

ILIANA-lærer Maria Lundberg tilbyr kurs-I "Energi og bevissthet" i SELVutviklingsutdannelsen i Oslo og der hun blir invitert. Les mer på hennes hjemmeside. Her finner også mer av det hun tilbyr.

ILIANA-lærling Svanhild Torasdatter vil snart kunne tilby kurs-I "Energi og bevissthet" i SELVutviklingsutdannelsen i Lakselv og der hun blir invitert. Les mer på hennes hjemmeside. Her finner også mer av det hun tilbyr.

bottom of page