Samarbeid og tverrfaglighet er viktige deler av ILIANA-modellen