top of page

Ønsker du å bli ILIANA-livsveileder?   NB: Modul 2 starter våren 2018 etter SELVutviklingskursene

Alle trenger noen å snakke med.
Noen ganger er det ikke nok med en venn.
Noen ganger er det ikke behov for en psykolog,
Noen ganger trengs en person som kan tenke
utenfor boksen.
Det er da du trenger en ILIANA-livsveileder!


ILIANA akademiet utdanner livsveiledere i SELVutviklingsprosesser.

ILIANA-livsveilederutdanningen er et ressursorientert, holistisk konsept basert på ILIANA-modellen. Dette er coaching med dybde!
Du lærer å benytte SELVutviklingsverktøy – livsdialog med lytting og spørsmål – innsiktsmeditasjon - energiarbeid/ healing - NLP - løsningsorientert veiledning - og mye, mye mer!


I løpet av fagutdanningen profesjonaliseres det som du i SELVutviklingsutdanningen selv har erfart og følt på kroppen. I tillegg lærer du mange flere nye verktøy og teknikker. Du utvikler bruken av indre og ytre sanser. Det fokuseres på oppfattelse og utvikling av nærvær med klient og en forståelse av livsveileder- og klientrolle.

Forelesinger

Inspirerende forelesninger iblandet meditasjon og øvelser gjør skoledagene varierte,

Vi leier lokaler

Vi er en skole "uten vegger" og kan flytte på oss etter behov. Samler du 8-12 personer kan en ILIANA-lærer komme med SELVutviklingskurs til der du bor.

Livsdialog

Samarbeid, samtaler, refleksjoner og spørsmål. Dine medstudenter er like viktige som læreren for å forstå stoffet og gjøre det til ditt.

Kompendier til hvert kurs/fagsamling

Kompendier til alle kurs og fagsamlinger med plass til notater og tegninger og mappearbeid med dine medstudenter.

Gruppearbeid

Gruppearbeid og kollokvier mellom fagsamlingene for å få læringsstoffet under huden!

 

På noen kurs er vi ute

På noen av SELVutviklingskursene benytter vi utearealet der det er mulig.

Mer om utdanningen:
 

SELVutviklingsutdanningen er modul 1 på livsveilederutdanningen som består av 2 moduler. Du må minimum ha tatt 3 av de 5 SELVutviklingskursene før du begynner på den første fagsamlingen i modul 2. Resten må du ta paralellt i løpet av det første året.
 

En ILIANA livsveileder jobber med utgangspunkt i at tanke, følelse og kropp utgjør en helhetlig struktur der de tre nivåene spiller sammen. Vi jobber derfor aktivt med reframing av både tankemønstre, emosjonelle mønstre og adferd for å oppnå varige strukturendringer. Det betyr at en ILIANA Livsveileder har verktøy og metodikk for å aktiv kartlegge disse mønstrene og adferden både på tanke, emosjon- og adferdsnivå, for deretter å kunne hjelpe klienten med å transfomere dem til tanker, følelser og adferd som er hensiktsmessig i klientens liv.

 

Utdanningen er samlingsbasert. Undervisningen er en blanding av foredrag, øvelser og selvstendig arbeid. På hver fagsamling følger det med et kompendium på ca 50 sider som fungerer som en arbeidsbok, og som legger grunnlaget for mappearbeidet på og mellom samlingene. På og mellom samlingene er det individuell veiledning og oppfølging etter behov. Etter utdannelsen kan du starte egen praksis, samling 6 inneholder derfor forelesninger om egen etablering i tillegg til informasjon om andre etablererkurs.

 

Utdanningen tilbys i Oslo med oppstart i januar eller september når et nytt kull er fylt opp.


Du kan bli ILIANA-Livsveileder på 2 1/2 til 3 år med egeninnsats! Du kan også la det gå lengre tid. Grunnlaget er SELVutviklingsutdanningen, modul 1, som tar 1/2 til 1 år, Fagutdanningen, modul 2, i livsveiledning tar 2 år. Fagsamlingene er på vanlige ukedager, Praksissamlingen legges til en helg.
 

 • 4 samlinger pr år.

 • 4 samlinger á 5 dager i løpet av første året.

 • Et 6-dagerskurs i etikk og klientbehandling og to fagsamlinger á 5 dager samt praksishelg.

 • Innlevering av 40 dokumenterte livsveiledninger med klient.

 • Mellom og på samlingene: mappearbeid, individuelt og i gruppe.

 • Praksis på to åpne kurskvelder, ILIANA kvelder  eller liknende.

 • Praksis ved to anledninger på messer og/eller egne praksissamlinger.

 • Eksamen er en samtale over eksamensmappen som blant annet inneholder en oppgave på selvalgt og godkjent tema.

 • Det kreves at du selv går til en livsveileder (minimum 20 timer) hvorav 7 til en godkjent lærer.

 • Avgangsdiplom etter eksamen.
   

Tema for fagsamlingene:

1. fagsamling: ” Livsveiledning, drøm og bruk av indre sanser” Grunnleggende livsveilederfilosofi med utgangspunkt i ILIANA modellen og Milton Ericsons prinsipper. Vi trener på de indre sansene og lærer å skille mellom dem. Forståelse av ”indre informasjon” og hva som skal til for å ”tre inn i det ukjente”. Drømmeverktøyene tas fram og øves på. Jordingsøvelsen forstås dypere med øvelse i instruksjon og jording som prinsipp.

2. fagsamling: ” Trossystemer og observasjonsverktøy” Avklaring av ens indre bilder og ideer av klienten og livsveilederen. Hvordan får vi tak i kapasiteter? Mer om emosjoner. Vi innlærer nye observasjonsmetoder med klient, språk, metaforer, kroppsholdninger og de 5 nivå av kommunikasjon. Bevisstgjøring av klientens trossystemer gjennom spørsmål og samtalemetoder. Hvordan lede en energiøvelse. Halschakrabalansering, og i den forbindelsen mer om tema knyttet halschakra. Energibalanseringsmetoder øves inn. Instruksjon av fysiske øvelser med klienter.

3. fagsamling: ” NLP og løsningsorienterte terapier” Vi samler opp det vi har lært om NLP, ser på grunnfilosofien og går dypere inn i dette. Effektive ressursorienterte verktøy innøves. Mer om solar plexus, polaritet, ledd og funksjonelle emosjoner.

4. fagsamling: ”Selvstendig arbeid, regresjon og hjemmelekser” Du lærer å lede drømmereiser (regresjon og progresjon) på benk og på stol. Du lærer også å utarbeide individuelle øvelser / hjemmelekser for klient. På denne samlingen får du anledning til å jobbe to og to med ukjent klient under veiledning av lærer.

5. fagsamling: ” Etisk grunnutdanning i etikk: Etikk og klientbehandling” Hva er etikk og moral? Hvor går de etiske grensene? Lover og regler. Rollespill. Eksterne forelesere vil gi deg en større forståelse av lovverk, grunnleggende etikk, tverrfaglig arbeid og innsikt i andre terapiformer. Kursbeviset gir rett til å bruke (e) etter tittel.

6. fagsamling: ”Etablering og eget livssyn” Nytt NLP verktøy, forståelse og kartlegging av eget livssyn og hjelp rundt etableringsfasen.

7. fagsamling: ”Hva er min visjon, energi og oppsummering” Nye verktøy, egen erfaring med auraens energinivåer og ellers hjelp til den enkelte via gruppearbeid for å ferdiggjøre og klargjøre eksamensmappen.


Har du lyst til ”å snuse litt” før du bestemmer deg?
 

 

 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE LÆRING!

bottom of page