top of page

Hva er ILIANA-livsveiledning?

Du kan også velge å gå til en ILIANA-livsveileder under utdanning. Dette koster mindre / er noen ganger gratis. Studentene er ikke ferdige ILIANA-livsveiledere, men kan likevel tilby deg god hjelp. 
Du hjelper dessuten ILIANA akademiet med å utdanne gode veiledere for framtiden. 

Og hva kan en ILIANA Livsveileder tilby?

Hvor kan mennesker gå når de verken ønsker en lege,
en psykolog eller en prest,
men likefullt ønsker en profesjonell veileder som kan hjelpe dem
med å løse floker og gi støtte i krevende livssituasjoner? 
Livsveiledning med en ILIANA-livsveileder
kan være en stor berikelse og støtte for deg.

 

 • Bruker livsdialogen som en likeverdig samtalepartner

 • Hjelper deg gjennom SELVutviklingsprosessene i ditt eget liv.

 • Lærer deg å sortere og finne fram til de viktige spørsmålene.

 • Stiller spørsmålene og vet at det er du som har svarene.

 • Har en stor verktøykasse full av effektive innsikts- og forandringsverktøy tilpasset den enkelte.

 • Kan arbeide med verbale og mindre verbale klienter.

 • Arbeider med friske, slitne og syke. Du kan være i arbeid, sykemeldt eller på trygd.

 • Respekterer ditt ståsted og ditt livssyn og tar utgangspunkt i dette under livsveiledningen.

 • Kan effektiv observasjon, sortering, samtaleteknikker, løsningsorientert veiledning, NLP, energiarbeid og healing, drømmereiser, drømmetolkning og energiøvelser m.m.

 • Har gjennomgått en etisk grunnutdanning ”Etikk og klientbehandling” som gir retten til bruken av (e) etter tittel.

 • Følger gjeldende lover og regler og har taushetsplikt.

 • Vet sin begrensning og har et nettverk av andre veileder og terapeuter som kan henvises til ved behov.

ILIANA-livsveiledere er som alle andre terapeuter mennesker med ulik bakgrunn, med med en felles verktøykasse og metodisk og etisk plattform. En ILIANA-livsveileder har kompetanse i å tilpasse verktøyene til den enkelte klient. I tillegg har den enkelte livsveilederen annen fagkompetanse og sitt personlige uttrykk som former måten hun eller han jobber med klienter på. For å finne en som passer deg kan det være en god ide å ta kontakt med vedkommende før den første livsveiledertimen. Noen ganger er en time nok. Noen ganger er det en god idé å legge opp til en lengre prosess som krever en kontinuitet med samme person. Du kan også gå til flere før du evt. bestemmer deg for den du vil samarbeide med. Husk at det er du som bestemmer og at du kan bytte livsveileder etter eget ønske når du vil. Vi ønsker at du skal finne det du leter etter.
 

Bruker livsdialogen som en likeverdig samtalepartner

Livsdialogen er en samtale hvor du kommer fram med det du ønsker å se på. Det kan være noe dagsaktuelt, noe fra din fortid eller noe du ønsker å utvikle og gå i retningen av.  Det kan være at du har konflikter eller problemer med mennesker i din omgivelse - eller du har nye relasjoner du ønsker å klargjøre. Noen kommer med prosjekter de vil se på, noen ønsker hjelp med å finne en daglig praksis og vil lære meditasjon eller energiøvelser. Og det kan være at du bare har lite energi, er lei deg, er forvirret og ikke klarer å ta valg som føles riktige for deg. 

Hjelper deg gjennom SELVutviklingsprosessene i ditt eget liv.

Fordi vi baserer ILIANA-livsveiledningen på ILIANA-modellen, ser vi på alle problemer og utfordringer som "vokseverk". Vi setter dette inn i en prossorientert ramme, med muligheter for å gå enda dypere inn til glemte og undertrykte ressurser, som ofte ligger å vaker i overfalten av et stormfullt hav eller en altfor stille kjerne. Det er ingeting som er for merkelig eller dumt å komme med til en ILIANA Livsveileder. 

Lærer deg å sortere og finne fram til de viktige spørsmålene.

Vi leter ofte feil sted når vi leter etter svar. Har du hørt om personen som lette etter nøkkelen sin under en gatelykt fordi det var lys der, men som hadde mistet nøkkelen der det ikke var lys? Svarene ligger i det ukjente.  Dit kan vi lede deg - slik at du finner det nye, som de gamle øynene ikke visste hvordan de skulle se etter.

Stiller spørsmålene og vet at det er du som har svarene.

Vi er ikke klokere enn deg. Vi vet ikke mer om ditt liv enn dag. Men vi kan se noe fra en annen vinkel og vi kan la deg finne både nye spørsmål og nye svar. Til det trenger vi ofte å "jobbe bak intellektet" og den rasjonelle tanken, og jobbe med kreative metoder som for eksempel drømmer, visualisering, energiøvelser, NLP og pust.

Har en solid verktøykasse full av effektive innsikts- og forandringsverktøy tilpasset den enkelte.

Noen vil snakke og noen vil utforske via NLP-øvelser eller drømmereiser. Det er du som bestemmer hvilke verktøy du vil være med på å bruke. Vi kommer med tilbud om metoder og du sier ja eller nei. Vi har nok å velge mellom!

Kan arbeide med verbale og mindre verbale klienter.

Det er ikke alltid nødvendig eller ønskelig å prate så mye. Vi kan jobbe i energifeltet som er en inngangsport til din indre byggmester, reparatør og kunstner. Via energibalanseringer kan vi hjelpe deg til å åpne innover til deg SELV. Så vil ofte tankene og ordene følge etter hvert som vi trenger dem.

Arbeider med friske, slitne og syke. Du kan være i arbeid, sykemeldt eller på trygd.

Du behøver ikke kunne noe spesielt for å gå til en ILIANA-livsveileder. Alt du trenger er deg selv slik du er akkurat nå. Du behøver ikke være sliten eller syk, men du kan godt være det også. Uansett din situasjon kan du ha nytte av en time for sortering og refleksjon.  Vi stiller ikke diagnoser og vi gjør deg ikke frisk i skolemedisk terminologi - vi hjelper deg å tilfriskne - og det kan bety mye. Det er selvfølgelig du som avgjør om dette er nyttig og ønskelig for deg i din situasjon.

Respekterer ditt ståsted og ditt livssyn og tar utgangspunkt i dette under Livsveiledningen.

Alle mennesker har sine livssyn og det har også alle ILIANA-livsveiledere. Dette har vi jobbet med å tydeliggjøre gjennom utdannelsen. Vi skal ikke dytte dette på deg, men det kan være, hvis du er interessert at vi kan diskutere mulige måter å se verden på. Ditt livssyn er din private sak slik vi ser det. Har du noen ting i "klem" som du gjerne vil diskutere, er vi åpne for det.

Kan effektiv observasjon, sortering, samtaleteknikker, løsningsorientert veiledning,

Livscochen har lært seg å "lese" klienten også via uverbale signaler. Noen vil også bruke sine "indre sanser". Dette brukes kun som bakgrunn for spørsmål og ikke som diagnoseverktøy på sykdom eller som en "klarsynt" kanal som kan gi informasjon. Vi bruker en del samtale teknikker slik at du selv kan høre hva du selv sier og kan ta stilling til egen tanker og følelser. Veiledningen er løsningsorientert og ikke problemorientert, selv om det kan være nyttig å ta opp det problematiske først for så å arbeide med å transformere tanker og følelser.

Har gjennomgått en etisk grunnutdannelse ”Etikk og klientbehandling” som gir retten til bruken av (e) etter tittel.

Fagutdanningene ved ILIANA akademiet er grunnlagt på etikk og diskusjoner rundt grenser, ansvar og moralsk ansvar. En livsveileder har ansvar for egne grenser for adferd og er hele tiden oppmerksom på dette. Hun/han skal opplyse klienten om at det til en hver tid er klientens valg å være i veiledning, at enhver metode kan avbrytes og at klienten ikke er forpliktet til å utføre noe de ikke er enige i, føler seg ubekvem med eller ikke erfarer nytteverdien av.

Følger gjeldende lover og regler og har taushetsplikt.

ILIANA-livsveilederen er klar over hun til enhver tid forholder seg til gjeldende regler og har fått undervisning i disse. Gjennom årlige oppdateringer sørger vi for at nye tillegg også følges opp. Taushetsplikt er en selvfølge. Hvis denne brytes kan man ta kontakt med ILIANA akademiet som vil ta saken videre med eller uten å involvere klienten, etter klientens eget ønske.

Vet sin begrensning og har et nettverk av andre veiledere og terapeuter som kan henvises til ved behov.

Vi leger vekt på en tverrfaglig tilnærming til veiledning i alle former. ILIANA-livsveilederen har sørget for å kartlegge andre behandlere i sin nærhet og kan komme med tips om andre metoder når det virker som om det kan være nyttig i sammenheng med veiledningen.

NB: ILIANA-livsveiledning kan ikke erstatte anbefalt behandling hos lege eller psykolog, bruk av psykofarma eller psykiatriske behandling. Mange mennesker erfarer imidlertid at det kan være en styrke og supplere med veiledning hos en ILIANA-livsveileder parallelt med annen medisinsk behandling. 

bottom of page