top of page

Energiarbeid og healing for hjemmebruk er 4 selvstendige kurs som kan kombineres.

Til "husbruk" kan vi alle gjøre mye mer for andre enn vi tror. Kontakthealing er dessuten en trygg metode som ikke er forbundet med noen fare. Når du legger hendene dine på noen i den hensikt å hjelpe eller lindre kan det bare være av det gode.

 

Begrepet "energi" kan brukes på forskjellige måter. For fysikere er det et vitenskapelig begrep - i vanlig dagligtale bruker vi det ofte i forbindelse med våre følelser og stemninger. For komplementær- og alternativbehandlere finnes det fleretilkninger og betydninger. 

 

På akuttkurset går vi igjennom flere metoder innen energimedisin. Di vil lære om akuttmidler innen homeopati, Bachs blomstermedisin, urteterapi m.m. I kurset om kontakthealing vil vi primært jobbe med energibegreper, teori og praksis i forbindelse med aura, energifelt, områder, baner/strømmer, punkter og chakra.

 

Healing betyr "å gjøre hel eller helbrede" og kommer fra mange tradisjoner og kan betyr mye forskjellig. I Norge tenker de fleste på "varme hender" eller kontakthealing som er begrepet vi benytter ved akademiet. Kontakthealing beskriver en healer som behandler en klient/medhealer. Men begrepet healing kan inkluderer både selvhealing, kontakthealing og fjernhealing.

 

Vil du derimot jobbe profesjonelt og tilby behandlinger med energiarbeid og healing, er ikke gode intensjoner og evner nok. Talentene må utvikles og øves, som i alle andre fag . Faghealing er nettopp det ordet sier: Healing som et fag. I tillegg må en behandler kjenne til lover og regler, vite hva etisk klientbehandling er, ha kunskap om healing og følge med på forskning. En faghealer bør ha en viss kunnskap pm anatomi og fysiologi, og forsikre seg om at medhealeren også har kontakt med det offentlige helsevesen. Helsefremmende faghealing kan være en del av et helsefremmende livsvalg både for kortvarig- eller kroniske syke, og for friske mennesker som ønsker et påfyll.

2 SELVutviklingskurs og 2 healingkurs gir tilsammen kursbevis!

ENERGIMEDISIN OG AKUTTBEHANDLING Lørdag og søndag kl.10.00-17.00

Alle bør lære seg førstehjelp og vite når man skal oppsøke lege. Hjemme kan du hjelpe til med skader og plager som er mindre alvorlig. Mindre brannsår, forstuelser, sjokk, sorgbudskap o.l. kan hjelpes ved noen enkle grep. Visste du at emosjonelle og mentale sjokk bør behandles like raskt som selve den fysiske skaden? Kunnskap om metoder til akutthjelp for oss selv og våre nærmeste kan være av stor betydning. Dette kurset omhandler blant annet sjokk- og akuttbehandling med Bachs blomstermedisin, homøopati og urter samt det du ofte har i ditt eget kjøkken- og kjøleskap.

Merk: Kurset kan også tas alene og tilbys som webinar. Se påmelding webinar

ENERGIARBEID OG KONTAKTHEALING Lørdag og søndag kl.10.00-17.00

 

Mange blir overrasket over hva medhealeren kan kjenne når de beveger hendene i energifeltet rundt personen. Mange blir også overrasket over hva de selv kan kjenne som healeren. Har du erfart dette tidligere selv vil du gjennom nær veiledning kunne oppdage mer av dine medfødte evner. Gjennom meditasjon, drømmereiser, energiøvelser og øving med medstudenter - lærer du ditt eget og andres energifelt å kjenne. Kurset inkluderer praktiske metoder innen kontakthealing samt den enkle men dype metoden metamorfose for voksne og barn. Metamorfose benytter ryggsonene på føtter, hender og hodet til en ørliten massage som kan løsne mange spenninger særlig i rygg.

Merk: Kurset kan også tas alene

SELVutvikling og selvhealing er viktig for en healer - også om man kun skal bruke healingkunnskapen sin privat.

 

Derfor inngår to SELVutviklingskurs i "Energiarbeid og healing til hjemmebruk". Disse fire kursene er en selvstendig avsluttet helhet. For deg som ønsker det kan du bygge videre på en full fagutdanning, hvor disse kursene også er påkrevd.

 

SELVutviklingskurs-I: "Energi og bevisthet"
Inkluderer forståelse av ILIANA modellen, selvhealing via pust og visualisering, chakra som en inngansport til flere deler av deg selv, den personlige aura som et informasjonsområde og SELVutviklingsfilosofi basert på ILIANA-modellen.
Fredag kveld , lørdag og søndag.

 

Merk: Kurset kan også tas alene

 

SELVutviklingskurs-II: "Relasjoner og frihet"

Inkluderer kontakthealing og forståelsen av hvordan vi kan påvirke og hvordan vi påvirkes. Hva er påvirkning, hva er ressonans og hva er egentlig en healing? Her lærer du forberedelse til healing, chakrabalansering på en annen person samt en øvelse som gjør det mulig å kartlegge hva energiarbeidet gjør med deg som healer og medhealer.
Fredag kveld, lørdag og søndag

 

Merk: Kurset kan også tas alene

bottom of page