top of page

Ønsker du å arbeide med Energiarbeid og helsefremmede Faghealing?

ILIANA-healing er et ressursorientert, holistisk konsept basert på ILIANA-modellen. Du lærer å benytte SELVutviklingsverktøy. I livsdialogen lærer du metoder til lytting og observasjon gjennom både dine ytre og dine indre sanser, gjennom spørsmål – innsiktsmeditasjon - energiarbeid/ healing - NLP - løsningsorientert veiledning - og mye, mye mer!


I løpet av fagutdannelsen profesjonaliseres det du i SELVutviklingsutdannelsen selv har erfart og følt på kroppen. Vi praktiserer øvelsene og bruker redskapene og i tillegg lærer du mange flere nye teknikker. Du utvikler bruken av indre og ytre sanser. Det fokuseres på oppfattelse og utvikling av nærvær med klient og en forståelse av livsveileder- og klientrolle.

 

Energiarbeid og helsefremmede faghealing kan være nyttig både over kort eller lenger tid. Metoden kan fungere som et godt, fast holdepunkt i vanskelige perioder for den som velger dette. Noen har ingen opplevelse av healing som nytte, og dem sender vi videre i vårt tverrfaglige nettverk slik at de kan få hjelp hos andre.

Etter utdannelsen kan du gjenta kurs og fagsamlinger til en sterkt redusert pris, slik at du fortsetter din læring og styrker din egen fagforståelse, samt møter andre kollegaer som gjør det samme.

Ingen er en ensom øy, men det kan føles slik til tider.

Healing har som mål "å gjøre hel". Det dreier seg om å hjelpe personen tilbake eller fram til en større helhet i kropp, sinn, SELV og ånd. Å få samklang mellom de forskjellige delene i livet.

Energiarbeid innebærer mange metoder og filosofier. I løpet av denne utdannelsen fokuseres det på energiarbeid og helsefremmende faghealing hvor arbeid i energifeltet gis mest plass.

Vi bygger på en forståelsen av at det er klientens selvhebredende evne som kan vekkes og styrkes. Derfor inngår SELVutviklingsteori og øving på å gi videre diverse øvelser som klient/medhealer kan gjøre hjemme selv.

 

ILIANA akademiet utdanner ILIANA-healere som vet at de er et tillegg i klientens egen SELVutviklingsprosess. Dette er ikke rask fix, eller løfter om mirakler.
Vi overtar ikke klientes eget ansvar og mulighet til tilfriskning. Vi benytter ikke "reading" eller autoritære metoder hvor healeren forteller den andre om hvilke valg de bør ta. Faghealingen har som mål å styrke klienten, gi selvbekreftelse, der klient/medhealer blir mer seg selv og ikke får et avhengighetsforhold til behandleren.

Forelesinger

Inspirerende forelesninger iblandet meditasjon og øvelser gjør skoledagene varierte,

Mye praksis en til en.

Samarbeid, samtaler, refleksjoner og spørsmål. Dine medstudenter er like viktige som læreren for å forstå stoffet og gjøre det til ditt. Kjenne energi fra SELVutviklingskurs-I.

Gruppearbeid

Du lærer om egne talenter og observasjonsevner og utvikler nye! Gruppearbeid og kollokvier mellom fagsamlingene får stoffet under huden!

Vi leier lokaler

Vi er en skole "uten vegger" og kan flytte på oss etter behov. Samler du 8-12 personer kan en ILIANA-lærer komme med et SELVutviklingskurs til der du bor. Her leier rom vi i Helsehuset i Mo i Rana.

Kompendier til hvert kurs/fagsamling

Kompendier til alle kurs og fagsamlinger med plass til notater og tegninger og mappearbeid med dine medstudenter.

Mange teknikker

Du lærer mange teknikker innen selvhealing, kontakthealing og livsdialog. Her er Metamorfose fra kurset: "Energiarbeid og kontakthealing"

Mer om utdannelsen:               NB modul 2 begynner sept. 2017 etter min 3 SELVutviklingskurs
 

SELVutviklingsutdannelsen er obligatorisk før man begynner på fagutdannelsen. Du må minimum ha tatt 3 av de 5 kursene før du begynner på den første fagsamlingen. Resten må du ta parallelt i løpet av det første året. Helst skal du også ha tatt de to kursene som inngår i "Energiarbeid og healing for hjemmebruk" før du begynner på fagsamlingen.

Utdannelsen er samlingsbasert. Undervisningen er en blanding av foredrag, øvelser og selvstendig arbeid. På hver fagsamling følger det med et kompendium på ca 50 sider som fungerer som en arbeidsbok, og som legger grunnlaget for mappearbeidet på og mellom samlingene. På og mellom samlingene er det individuell veiledning og oppfølging etter behov. Etter utdannelsen kan du starte egen praksis, samling 6 inneholder derfor forelesninger om egen etablering i tillegg til informasjon om andre etablererkurs.

Utdannelsen tilbys i Oslo med oppstart i januar eller september når et nytt kull er fylt opp.


Du kan bli ILIANA-healer på 2 1/2 til 3 år med egeninnsats! Du kan også la det gå lengre tid. Grunnlaget er SELVutviklingsutdannelsen som tar 1/2 til 1 år, Fagutdannelsen tar 1 - 1/2 år. Fagsamlingene er på vanlige ukedager, Praksissamlingen legges til en helg.
 

 • 5 SELVutviklingskurs over 1/2 - 1 år.

 • 2 fagsamlinger á to dager hver tilbys hvert år innen "for hjemmebruk".

 • 4 fagsamlinger á 4 dager i løpet av ett år.
  Energifelt, områder, baner og punkter - 4 dager
  Blokkering, ressurs, chakra og reiki - 4 dager.
  Drøm, polaritet og kontakthealing - 4 dager.
  Organhealing, familieplassering og etablering av virksomhet - 4 dager

 • 1 fagsamling om etikk og klientbehandling på 5 dager med gjestelærer.

 • 1 praksishelg 2 1/2 dag.

 • Innlevering av 40 dokumenterte behandlinger med klient/medhealer.

 • Mellom og på samlingene: mappearbeid, individuelt og i gruppe.

 • Praksis på to åpne kurskvelder, ILIANA kvelder eller liknende.

 • Praksis ved to anledninger på messer og/eller egne praksissamlinger.

 • Eksamen er en samtale over eksamensmappen som blant annet inneholder en oppgave på selvalgt og godkjent tema.

 • Det kreves at du selv går til en godkejnt healer, energiarbeider eller livsveileder (minimum 20 timer) hvorav 7 til en godkjent lærer.

 • Avgangsdiplom etter eksamen.

 

 

Som ILIANA energiarbeider(e)/faghealer er du primært en behandler og ikke en veileder. Du vil kunne:
Gjøre et kort intervju før behandlingen + noe skriftlig. Forstå hvor klienter er i sin SELVutvikling og forklare prosessene. Støtte og inngå i en synergi med andre fysiske eller psykiske behandlinger og prosesser. Lede en pusteøvelse, energiøvelse eller meditasjon kan gjøres med klienten for å komme i kontakt. Bruke de ytre og indre sanser for oppfattelse av informasjon. Jobbe i energifeltet, rundt og på kropp. Jobbe med organhealing og fysiske systemer. Tilby fjernhealing – ( hvis du har over tid kan vise til resultater ) Tilby sjokkmidlene innen Bachmidlen, Metamorfose, Familieplassering (utviklet av Inge Ås), instruere energiøvelser til hjemmebruk og kan bruke Reikisymboler i healingen. Drømmetolkning inngår slik at du kan hjelpe med å tolke drømmer, samt arbeide med affirmasjoner.


Bokstaven (e) etter tittel viser til gjennomført grunnkurs i etikk og klientbehandling. Du skal følger gjeldende lover og regler. Respekterere klientens ståsted og livssyn og ta utgangspunkt i dette. Behandle egne klienter med respekt og vite de etiske grensene. Vite at det er klienten/medhealeren som er senter i sin egen helbredelse.
Kan sende videre til andre behandlere og ILIANA livsveiledere innen sitt tverrfaglige nettverk.
Og med en medisinsk grunnkompetanse slik at du kan kommunisere med offentlig helsepersonell.

 

Tema for fagsamlingene:

1. fagsamling: Energifelt, områder, baner og punkter - 4 dager
2. fagsamling: Blokkering, ressurs, chakra og reiki - 4 dager.
3. fagsamling: Drøm, polaritet og kontakthealing - 4 dager.
4. fagsamling: Etikk og klientbehandling for energiarbeidere - 5 dager
Praksissamling - 2 1/2 dag
5. fagsamling: Organhealing, familieplassering og etablering av virksomhet - 4 dager

 

 • Kom på en "Åpen info/kurskveld" rundt omkring i landet.

 • Snakk med en som har gått på utdannelsen.

 • Ta en personlig konsultasjon hos en ILIANA-livsveileder (e)

 • Begynn med Kurs I: "Energi og bevissthet", som er et selvstendig kurs. Lenke.

 • Kom på Alternativmesser rundt omkring i landet.

 

 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE LÆRING!

 

Annet:

Hvis du ikke har anatomi og fysiologi fra før skal ca.10 studiepoeng av grunnmedisin tas i løpet av utdannelsen. Dette kommer i tillegg . I sammarbeid med Sirius Institutt og Stine Røtting kan vi tilby et nettbasert kurs. Hvis ikke dette passer må du skaffe deg det på egenhånd før du får avgangsdiplomet. Det er viktig at du har gjennomført dette før den siste samlingen.


Healing: betyr å gjøre hel eller helbrede og dekker derfor mange metoder og tradisjoner. I Norge tenker de fleste kun på kontakthealing eller det som kalles å ha varme hender. I store deler av verden inkluderer ordet healing mange flere retninger. Dette vil vi snakke en del om.


Avansert energiarbeid tilbys på BUøyen kursgård. En eller to uker på den vakre Helgelandskysten. Du kan søke etter min et års aktivt arbeid etter fagutdannelsen.

 

Videreutdanning: Ønsker du også å være ILIANA-Livsveileder? Velger du å ta begge fagutdannelsene vil en del den obligatoriske egenbehandling/veiledning og godkjente skjema for behandlinger av klienter bli godkjent som en del av den andre utdannelsen.

bottom of page