top of page
Vi kan
SELVutvikling!
Kurs
over hele landet
siden 1983!
Grunnlagt av
Inge Ås

Flere tusen har tatt våre kurs. Du kan samle en gruppe og invitere en lærer.

SELVutviklingskursene er for alle - og er tilsammen en utdanning i seg selv. I tillegg finnes flere SELVutviklingsgrupper på tema.

SELVutvikling med dybde og humor! En spennende reise mot større klarhet, retning og mening. Hvert kurs er selvstendig og kan tas alene, men det optimale er å ta kursrekken fra kurs-I til V. 

 

Fem SELVutviklingskurs er første del av begge fagutdanningene. Ta dem i og rundt helger eller i løpet av flere kvelder.

 

Kurs-I: Meditasjon og kreativ SELVutvikling
Kurs-II: Relasjoner og frihet
Kurs-III: Tanke og affirmasjoner
Kurs-IV: Helbredelse av det indre barnet
Kurs-V: Kommunikasjon og lyd

SELVutviklingsteori og erfaringsbasert læring er i tillegg et nyttig supplement til alle utdanninger. Du får kunnskap om, og praksis i, flere typer metoder og verktøy som brukes innen selvutvikling; meditasjon, avspenning, drømmetydning, visualisering, bevegelse og energiarbeid m.m.

 

SELVutviklingskurs på BUøyen kursgård:
Kurs-VI: Fysisk og psykisk beskyttelse gjennom Tymuschakra.

Malerkurs og meditasjon

 

Vi har utdannet over 100 Livsveildere / Livs coacher. Utdannelsen er for tiden satt på vent.

Du kan bli en ILIANA-livsveileder som er en samarbeidspartner i klientens egen SELVutviklingsprosess.


Et ressursorientert, holistisk konsept basert på ILIANA-modellen.

 

Du lærer SELVutviklingsverktøy; hvordan benytte livsdialog,  innsiktsterapi, healing og energiarbeid, løsningsorientert veiledning / NLP og mye, mye mer! Du vil kunne erfare at en ILIANA Livsveileder benytter mange av de samme verktøyene som en kognitiv terapeut og en lifecoach, men vi jobber ikke bare med reframing av tanke, vi jobber også med reframing av følelse og fysisk tilstand. Det gjør vi gjennom en innsiktsbasert tilnærming, der vi både visualiserer og forankrer ressurstilstander, jobber med positive affirmasjoner, bevisstgjør klienten på blokkeringer, avspenning og pust, jobber med meditasjon og enkle yogaøvelser, drømmereiser og drømmetolkning.

I løpet av fagutdanningen profesjonaliseres det du selv har erfart gjenom i SELVutviklingskursene. I tillegg kommer mange nye teknikker. Du utvikler bruken av dine indre- og ytre sanser til klarere obeservasjon av klienten. Fokus på oppfattelse og utvikling av nærvær med klient og en forståelse av livsveileder- og klientrolle. Et eget grunnleggende kurs i etikk og klientbehandling.

 

Utdanningen består av:
5 SELVutviklingskurs
8 fagsamlinger i løpet av 2 år
Faglitteratur
Individuell Livsveiledning
Kollokvier
Mappearbeid


 

 

Disse kursene kan tas ett av gangen og du kan invitere en lærer til der du bor. Utdannelsen er for tiden satt på vent.

 

Du kan bli en ILIANA-healer i helsefremmende energiarbeid :

Hva er forskjellen på en healer og en ILIANA-energiarbeider? Begge har en porsjon talent og kan få resulteter, men faghealeren har en faglig bakgrunn, basert på en grundig SELVutviklingsutdanning og en fagutdanning som setter healing inn i et historisk og forskningsmessig perspektiv. I tillegg har den som har tatt fagutdannelsen i Helsefremmende energiarbeid en grundig forståelse av etikk og respekt for medhealeren/ klientens ståsted. De har øvd på å oppfatte energi og bruken av "indre sanser". De bruker dem kun som bakgrunn for spørsmål og ikke til å diagnostisere og gir ikke "klarsynte" råd eller påstander.

ILIANA-energiarbeider benytter pust- og energiøvelser og lærer bort disse til bruk i hverdagen. De kan jobbe med drømmetyding, metamorfose og famile-plassering utviklet av Inge Ås.
ILIANA-modellen går som en rød tråd gjennom det hele. Mengdeøving, kollokvie- og mappearbeid er noe av grunnlaget for en individuell eksamen. ILIANA akademiet er stolt av sine arbeidsomme studenter og gleder seg til å sende dem ut i verden!

 

Utdanningen består av:
5 SELVutviklingskurs
2 forkurs
6 fagsamlinger i løpet av 1 år
Faglitteratur
Individuelle behandlinger/veiledning
Kollokvier
Mappearbeid
Antomi og fysiologi

 

bottom of page