top of page

Mona Birgitte Wallin Solvik

Mona var den andre ILIANA-læreren som ble sertifisert til å holde hele SELVutviklings-utdannelsen. Denne våren kan du bytte mellom kurs i Heggedal med Mona og i Oslo med Inge.

Hvorfor liker du så godt å undervise i SELVutviklingsutdannelsen Mona?

Det som er aller viktigst for meg er at disse metodene og redskapene vi lærer om på disse kursene kan vi bruke i hverdagslivet, og gi oss en bedre forståelse for og innsikt i oss selv og andre.

Har det du underviser i vært viktig for deg selv i ditt eget liv?

Ja, det har vært helt avgjørende for meg å ha dette med meg i hverdagen og i alt det som livet bringer av både gode og lærerike, vanskelige hendelser. Uten disse metodene vet jeg ikke om jeg hadde klart å takle alle utfordringene livet har brakt med seg.

Hva har det betydd for deg personlig? Jeg har lært så mye om meg selv, mine relasjoner, mine tankerkonstruktsjoner, emosjoner og følelser, handlemåte, og fått så mange dype innsikter i meg selv, etter å ha brukt det jeg har lært av metoder og redskaper.

Jeg forstår meg selv mye bedre, jeg forstår mine reaksjoner og hvor de kommer fra. Jeg har redskaper til å endre, til å bruke min vilje, til å ha en god kombinasjon mellom hjertet og hodet, takle livets utfordringer, og gå dypt i meg selv. Transformere og endre det jeg selv ønsker og vil. Hvordan jeg stadig finner tilbake til meg selv og den jeg er, og kommer dypere i kontakt med meg selv.

Du er jo både ILIANA-livsveileder og sertifisert ILIANA-lærerer, og du har gått alle de 5 SELVutviklingskursene du selv underviser i. Er det viktig at en lærer selv har gått gjennom egne prosesser?

Nettopp fordi jeg har jobbet dypt og i så mange år med disse redskapene og metodene, får jeg også en mye bedre forståelse for andre, og deres reaksjoner og handlingsmønstre og tankegang. Det er enklere å både respektere og akseptere meg selv og andre, etter jeg har lært hvordan jeg kan skilne og skjelne på hva som er mitt, og hva som er andres.

Alt dette brenner hjertet mitt for å dele med andre, sånn at mine medmennesker skal få de samme mulighetene som har hjulpet meg. Dette ønsker jeg å formidle. La hvert enkelt menneske finne tilbake til seg selv, og å ta tilbake ansvaret for sitt eget liv. Det er helt essensielt å ha gått og arbeidet seg igjennom egne prosesser, og har brukt redskapene som vi lærerbort. Det er kun på denne måten får vi redskapene og metoden innnefor huden og kan dele av egne erfaringer hva det har hjulpet oss med, og hvordan vi bruker metodene og redskapene i eget liv.

Disse 5 kursene i SELVutviklingsutdannelsen er omfattende og inspirerende, fylt av lærerike metoder og redskaper som alle kan bruke aktivt i sin hverdag, hvis de vil. Og denne våren kan vi til og med tilby alle kursene med en stor reduskjon i pris! Jeg håper mange tar sjansen i år! Mona tilbyr også SELVutviklingskursene som kveldskurs, med kvelder spredd over flere uker i sin hyggelige stue i Heggedal. Se kallenderen!

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
bottom of page